Studienführer 2018/2019

Unterrichtsbeginn 1. Semester 22. Oktober 2018
Unterrichtsfrei 26. Oktober 2018
  1. November 2018
  2. November 2018
  1. Mai 2019
  30. Mai 2019
  31. Mai 2019
  20. Juni 2019
  21. Juni 2019
Weihnachtsferien 22. Dezember 2018 – 6. Januar 2019
Semesterferien 17. Februar 2019 – 3. März 2019
Unterrichtsbeginn 2. Semester 4. März 2019
Osterferien 14. – 28. April 2019
Pfingstferien 9. – 10. Juni 2019
Übertrittsprüfung 27. – 28. Juni 2019
Diplomprüfungen 24. – 25 . Juni 2019
Sommerferienbeginn 30. Juni 2019