Studienführer 2019/2020

Unterrichtsbeginn 1. Semester 14. Oktober 2019
Unterrichtsfrei 26. Oktober 2019
  1. November 2019
  1. Mai 2020
  21 Mai 2020
  22. Mai 2020
  11. Juni 2020
  12. Juni 2020
Weihnachtsferien 21. Dezember 2019 – 6. Januar 2020
Semesterferien 8. Februar – 1. März 2020
Unterrichtsbeginn 2. Semester 2. März 2020
Osterferien 4. – 19. April 2020
Pfingstferien 1. – 2. Juni 2020
Übertrittsprüfung 22. – 23. Juni 2020
Diplomprüfungen 25. – 26 . Juni 2020
Sommerferienbeginn 28. Juni 2020