umetnička škola (RS)

Bečka umetnička škola

Bečka umetnička škola nudi kao jedina obrazovna ustanova u Austriji studije slobodne umetnosti. Slobodna umetnost podrazumeva mogućnost oprobavanja i ostvarenja u različitim umetničkim i tehničkim granama, pruža kvalifikaciju i sveobuhvatni i savremeni uvod u životni i radni svet umetnosti.

Četvorogodišnje studije daju prostor eksperimentu, komunikaciji i fokusiranju na savladavanje umetničke metode, tehnike i medija. Angažovani profesorski tim postiže kroz otvoreno shvatanje pojma umetnosti i stalno aktaualizovanje nastavnog gradiva radnu atmosferu koja dozvoljava ličnu razmenu i lično angažovanje u okviru zajedničkog rada na određenom projektu. Kooperacija sa važnim organizacijama u umetnosti i umetničkom izražavanju i niz javnih manifestacija čine Bečku umetničku školu jednom vrlo živom i komunikativnom obrazovnom platformom na polju umetnosti unutar bečke scene. Bečka umetnička škola ima status priznate privatne škole, i dodeljuje diplomu za slobodnu umetnost navodeći specifični pravac koji je apsolviran. Ova diploma kvalifikuje za temeljni umetnički rad na međunarodnom nivou.

Osnova obrazovanja

Osnova obrazovanja je slobodan izbor umetničkog pravca koji se realizuje u određenoj klasi i radionici, u određenoj oblasti. Centralno mesto zauzima lični umetnički rad, koji je upotpunjen velikim brojem teorijskih predmeta, kao i ekskurzijama, gostujućim radionicama i predavanjima, i izložbama. Najveća vrednost leži u pojedinačnim konsultacijama i podsticanju lične inicijative.

Svake godine je u ovoj školi angažovano prosečno 200 studenata i trenutno 40 profesora. Jedna godina sadrži dva semestra i svaki od njih 15 nedelja. Iz škole svake godine izađe oko 30 apsolvenata koji završni ispit polažu pred stručnom komisijom. Apsolventi Bečke umetničke škole nose zakonom priznatu titulu umetnika.

Orjentaciona godina (prvi segment studija)

U prvom semestru, studenti rade u svim radionicama nezavisno od odabrane oblasti studija. Tako mogu da sprovedu konkretne projekte u petonedeljnom ciklusu, da se informišu o ponudi i sadržaju pojedinačnih klasa i radionica kao i da upoznaju profesore i studente starijih godina. Ova osnovna orijentacija služi kao pomoć za proveru podobnosti za određene i odabrane umetničke studije i da otvori interdisciplinarni pristup proučavanju umetnosti. Konačna odluka o izboru umetničkog pravca donosi se na kraju prvog polugodišta. U drugom semestru počinje intenzivno studiranje izabranog umetničkog pravca i priprema mape za polaganje prijemnog ispita pred stručnom komisijom. Obavezno je prisustvo na svim predavanjima kao i dostavljanje radova iz prve tzv. orijentacione godine studija.

Transverzale studije (drugi segment)

Cilj ovog odeljka je da se studenti specijalizuju i prodube svoja znanja u odabranoj oblasti. U ponuđenim radionicama (vajarstvo, strip, animacija i eksperimentalni film, grafički dizajn, likovna grafika, interdisciplinarna klasa, keramika i dizajn proizvoda, slikarstvo, procesualna umetnost, dizajn i prostor) studenti nalaze podršku u realizaciji svog koncepta i projekata.

Nastava u“ radionici se produbljuje kroz predmete iz oblasti „Znanje i refleksija“, „transverzalno i elaboracija“. Pritom se stiču kako teretsko-refleksivne tako i duboko umetničke, tehničke i socijalne sposobnosti.

Uslovi za prijem

Navršena 17. godina, uplaćena školarina. Direkcija Bečke umetničke škole može iz osnovanih razloga da pojedince isključi iz prijemne procedure.

Prvi segment studija „Orijentaciona godina“ (2 semestra) sadrži:

Prvi semestar: rad u svim umetničkim pravcima i radionicama
Drugi semestar: izbor umetničkog pravca
Prijemni ispit pred stručnom komisijom na kraju prve godine

Drugi segment studija: „Transverzalne studije“ (6 semestara)

Produbljivanje teoretskog znanja i tehnike odabranog pravca
Realizacija različitih ponuđenih tema, projekti

Završetak

Diplomski projekat i diplomski ispit u okviru završne izložbe „exit“
(državno priznata diploma)

Prijem i uslovi prijema

Svi, po navršenoj sedamnaestoj godini imaju pravo upisa u Bečku umetničku školu.
Za strane studente je uslov dovoljno znanje nemačkog jezika. Za upis u orijentacionu godinu potrebna je lična isprava, ručno pisani Curiculum Vitae (sa kratkim opisom umetničkih motiva i očekivanja od strane škole) kao i dve male fotografije (za pasoš). Sva dokumenta se predaju u sekretarijatu. Posle rešenih formalnosti i uplate školarine, za celu orijentacionu godinu (dva semestra) oficijelno se postiže status studenta/studentkinje Bečke umetničke škole.

Školarina

Školarina iznosi 1150 eura po semestru. Školarinu za prvi segment studija (1. i 2. semestar – orijentaciona godina) treba uplatiti odmah po upisu, i to 2300 eura. Po prijemu školarine za orijentacionu godinu, studentsko mesto je osigurano. Školarina se uvećava prema osnovnom indeksu (oko 5 % godišnje). Student/studentkinja ima pravo da povuče dokumenta iz škole u roku od 14 dana posle upisa s tim što škola zadržava 10 % od uplaćene suma na ime administrativnih troškova.

Podaci o banci:
IBAN: AT84 1200 0100 1331 0601      BIC: RLNWATWW

 

Pažnja! Broj mesta je ograničen – preporučuje se blagovremena prijava pošto se prima maksimalno 110 polaznika/polaznica. Početak studija moguć je samo u zimskom semestru.

Kontakt

Kunstschule Wien
Lazarettgasse 27, 1090 Wien

Tel. +43/676/533 70 27

office@kunstschule.wien
www.kunstschule.wien